“BUDI SPORTINAŠ “

Skola Fudbal Sportino-Ma

“Sportska dvorana Maglaj “

Zvanićno još jedan dječiji fudbalski festival u našem gradu u organizaciji Šf Sportino-Ma i saradnji sa Sportskom dvoranom Maglaj.
Turnir će se održati 5.11.2017 g. i 12.11.2017 g. i to u 4 starosne kategorije. Ove godine idemo korak dalje u organizaciji jer turnir će biti Međunarodnog karaktera gdje očekujemo naše drage prijatelje iz inostranstva .
Vise informacija u narednom periodu na nasim web- i facebook stranicama.


Turnir nosi naziv “BUDI SPORTINAŠ” i pozivnog je karaktera …vidimo seeee

Podijelimo ljubav